Dit is het ware geluk - ingezet worden voor een doel dat je zelf als groot beschouwt.

George Bernhard Shaw

Ken je dat? Je staat te praten met iemand die zo vol vuur, passie en enthousiasme aan je uitlegt waar hij of zij op dat moment mee bezig is en je denkt: dat vuur, die passie; dat wil ik ook! 

Je hebt alleen twee problemen: 1. je weet niet zo goed wat dat dan is, wat jou zo in vuur en vlam zet en 2. als je het dan weet, heb je geen idee hoe je de eerste stappen zou moeten nemen.

Voor deze mensen is de Significance workshop bedoeld! 

Ons streven is dat iedereen die dat wil moet kunnen deelnemen aan deze workshop. Iedereen die meedoet kan dan zijn of haar inspiratie weer delen en daardoor gaat de verspreiding van inspiratie (en een beetje liefde) extra snel!!

Om geld geen rol te laten spelen bij de keuze om wel of niet deel te nemen aan de workshop, hanteren we het Pay as you like principe. In plaats van vooraf een vaste prijs te betalen, doe je eerst mee aan de workshop en bepaal je achteraf zelf wat voor jou de waarde is, rekening houdende met je eigen budget. Bij bedragen hoger dan € 0 ontvang je een factuur. Die kan je dan bijvoorbeeld bij je werkgever indienen om je Loopbaan- of vitaliteitsbudget te benutten.  

Meer informatie Significance Workshops

Op 21 januari 2022 is de volgende Significance workshop in Bodegraven! 

Geef je op!!Significance zakelijk

Ik behoorde tot de categorie mensen die keihard werkt, het werk wat ik doe zeker leuk vind en toch telkens het gevoel houdt: wanneer ga ik nou werk doen wat er echt toe doet? Wanneer ga ik doen wat mij ècht blij maakt en de wereld een klein beetje mooier? 

Ik doe nog steeds veel van het werk wat ik al deed, want dat vind ik leuk en geeft voldoening. Ik heb alleen ook de tijd genomen om te kijken wat me echt raakt, wat mij zingeving geeft. En daar ben ik letterlijk werk van gaan maken. 

Mijn werk is mensen en bedrijven helpen en inspireren de dingen te doen die hen inspireren. 

Als we samen aan de slag gaan, nemen we de tijd om te kijken wat belangrijk is in jouw leven en in jouw bedrijf. Wat voor jou zin, betekenis, verrijking, kortom Significance geeft. We gaan na hoe je de dingen die je blij maken op een winstgevende manier op kunnen nemen in je bedrijfsvoering. 

Daarnaast kunnen we bekijken we hoe je administratie en rapportages zijn ingericht. Sluit dat aan bij je missie en je visie? Door te weten wat je meet en het juiste meten, weet je ook tijdig wat wel en niet gaat zoals je had bedoeld en kan je op tijd (bij)sturen zodat je alle doelen die je had gesteld ook echt kunt bereiken.


Meer informatie  Significance Zakelijk