Eerst even dit!!

Aagje is in ontwikkeling

Aagje is volop in ontwikkeling en zal in 2020 een andere weg inslaan. Het wat, waarom en hoe van Aagje zijn geformuleerd, er wordt op dit moment nog volop nagedacht over hoe we de site opnieuw gaan inrichten. Omdat we nog aan het kneden zijn, is deze website nog niet geüpdatet en leest u op de overige pagina's van deze site nog de oude informatie over Aagje. 

Binnenkort zal deze site verder aangepast worden aan de nieuwe weg die Aagje in zal slaan en de dienstverlening die daarbij hoort. Het volgende is goed om te weten: Aagje bedient geen nieuwe administratie- en zakelijke of particuliere belasting aangifte klanten meer en gaat de focus leggen op de Aagje-methode. 

De Aagje methode is iets waarover ik erg enthousiast ben en waarvan ik overtuigd ben dat het mooie organisaties verder helpt en houvast en focus geeft voor de toekomst. Het houdt het volgende in:

De Aagje methode helpt om de missie meetbaar en stuurbaar te maken door de koppeling te leggen tussen het hart (de missie) en het hoofd (de cijfers) van de organisatie. Deze koppeling is belangrijk, omdat het focus en houvast geeft om de juiste stappen vooruit te zetten en jouw missie te behalen!

Veel organisaties pakken de uitvoering van hun missie op dezelfde wijze aan: ze maken een strategisch plan, bespreken onderling hoe ze dat gaan uitvoeren en vertrouwen er daarna op dat het wel goed komt. Na het maken van het strategisch plan en het verdelen van de taken zit het werk er echter niet op. Integendeel, dan begint het pas!

Na al die inspiratie van missie en strategie bepalen volgt nog een hoop werk om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar hoe weet je nu of al het werk dat gedaan wordt ook daadwerkelijk leidt tot wat je ervan verwacht: het bereiken van de missie?! 

Leef je met de waan van de dag, dan weet je pas dat de dromen en doelen van de organisatie niet gehaald worden wanneer het te laat is en de bestemming niet bereikt is. Elke organisatie heeft daarom stuurinformatie nodig, want meten is weten.

Als u nu al nieuwsgierig bent en meer wilt weten, kunt u uiteraard contact opnemen. Ik kan u in een vrijblijvend gesprek verder uitleggen wat de Aagje-methode inhoudt en hoe het u verder kan helpen bij het besturen van uw organisatie en het behalen van de missie.

Wat bijft Aagje doen?

Nieuwsgierig

Aagje blijft nieuwsgierig! Verlangend te weten naar wat jullie bedrijf doet en waar het voor staat. Geïnteresseerd in waarom wat gedaan wordt. Doordat Aagje meedenkt, kunnen belangrijke beslissingen nog beter genomen worden.


Wat gaat Aagje doen?

De Aagje-methode

Er zit (veel) meer informatie in een administratie dan gedacht wordt! Wij vinden het zonde om deze informatie niet te gebruiken. Het is juist de kunst het zo te gebruiken dat het meerwaarde krijgt. Aagje helpt u daar graag bij. Dat kan op de volgende manieren:

Aagje check-up: we leggen de koppeling tussen het hart (de missie) en het verstand (de cijfers). We helpen om de missie meetbaar en stuurbaar te maken. Deze koppeling is belangrijk, omdat het focus en houvast geeft om de juiste stappen vooruit te zetten en jouw missie te behalen! Denk daarbij overigens niet alleen aan sturen op financiële cijfers, maar ook aan niet financiële cijfers, zoals bijvoorbeeld bezoekersaantallen.

Herstructurering administratie: Aagje verzorgt het traject van een goede inrichting van uw administratie(s). Voordat we daar aan toekomen,  onderzoeken we samen welke cijfers in de toekomst houvast geven om te sturen. Met deze informatie wordt de administratie ingericht, zodat stuurinformatie gemakkelijk gegenereerd kan worden. 

Begroten: begroten is keuzes maken. Organisaties die bewust bezig zijn met begroten, hebben meer succes omdat ze gericht sturing geven aan de organisatie.

Advies

Vaak hebben bedrijven goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Aagje adviseert op verschillende gebieden bijvoorbeeld:

- bij het meetbaar maken van de visie of 

- door inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties van verschillende alternatieven zullen zijn.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Natuurlijk gaat ondernemen over winst maken. Maar als daarnaast kansen benut worden voor een beter milieu, voor meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij, dan is dat een prachtige combinatie.

Zelf nieuwsgierig geworden?! Ik maak graag kennis in een persoonlijk gesprek.