Fiscaal advies

In 2014 ben ik ingeschreven in het Register Belastingadviseurs (RB), nadat ik mijn studie voor belastingadviseur had afgerond. Om lid te mogen blijven volg ik regelmatig bijscholingscursussen, dus ik ben altijd op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Vooral voor de fiscaliteiten geldt dat ik 'ongevraagd' advies zal geven. Het is veel te leuk om de theorie die wordt aangeboden in de cursussen ook in praktijk te brengen. Omdat ik er van overtuigd ben dat u als mijn (potentiële) klant iets aan gemakkelijk toegankelijke fiscale informatie heeft, publiceer ik regelmatig tips en links op Facebook en op deze website. In specifieke gevallen waarvan ik zeker weet dat het voor u van toepassing is, zal ik u mailen of bellen om u te attenderen op de fiscale mogelijkheid. U kunt dan zelf de overweging maken om hier wel of geen actie op te ondernemen.

Als u fiscale vragen heeft, bel of mail mij dan gerust. Met de kennis die ik heb, zal ik de meeste vragen zelf op kunnen lossen. Voor de vragen waarbij mijn kennis te kort schiet, zal ik, uiteraard na overleg met u, een specialist uit mijn netwerk inschakelen.