Rapportages

Waarom houdt een onderneming een boekhouding bij? Het antwoord is voor de hand liggend: een boekhouding bijhouden is essentieel voor de aangifte btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Maar er zit (veel) meer informatie in een administratie dan gedacht wordt! Wij vinden het zonde om deze informatie niet te gebruiken. Het is juist de kunst het zo te gebruiken dat het meerwaarde krijgt. Aagje helpt u daar graag bij. 

Dat kan op de volgende manieren:

Aagje check-up: we leggen samen de koppeling tussen het hart (de missie) en het verstand (de cijfers). 

In diverse sessies bepalen we welke informatie helpt om de missie meetbaar en stuurbaar te maken. Vervolgens ontwerpt Aagje (in samenspraak met jou) de voor jou best leesbare (zo simpel mogelijke) rapportage, welke focus en houvast geeft om te sturen en zo de juiste stappen vooruit te zetten en jouw missie te behalen! Denk daarbij overigens niet alleen aan rapportages met enkel (financiële) cijfers, maar ook aan rapportages met grafieken en niet financiële cijfers, zoals bijvoorbeeld bezoekersaantallen. 

Herstructurering administratie: om het opstellen van rapportages simpel en efficiënt te houden, zorgt Aagje voor een optimale inrichting van uw administratie(s). Voordat we daar aan toekomen, onderzoeken we samen welke cijfers in de toekomst houvast geven om te sturen. Met deze informatie wordt de administratie ingericht, zodat stuurinformatie gemakkelijk gegenereerd kan worden. 

Begrotenbegroten is keuzes maken. Organisaties die bewust bezig zijn met begroten, hebben meer succes omdat ze gericht sturing geven aan de organisatie en weten waarom ze bepaalde keuzes maken. Aagje kan ondersteuning geven bij het begroten. 

Advies

Vaak hebben bedrijven goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten. 

Aagje adviseert op verschillende gebieden bijvoorbeeld door:

- het meetbaar maken van de visie of 

- inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties van verschillende alternatieven zullen zijn.  

  

 Jaarrekeningen 

Als het gewenst is, kan ik jaarstukken opstellen. Ook het indienen van de jaaraangifte bij de fiscus en het deponeren van de jaarstukken bij de KvK kan ik verzorgen. Mijn jarenlange ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen bij een accountantskantoor is een garantie voor een solide en juiste jaarrekening.