Sociaal ondernemen zal een nieuwe vorm van ondernemen worden die in de markt verschijnt met het doel verschil te maken in de wereld.

Muhammad Yunus, 2006

Significance Zakelijk

Natuurlijk gaat ondernemen over winst maken. Maar als daarnaast kansen benut worden voor meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij of voor een andere manier van sociaal ondernemen, dan is dat een prachtige combinatie. De Significance Methode is een methode waarbij Aagje helpt de meerwaarde (het hart) van je bedrijf of organisatie te koppelen aan de cijfers (het hoofd). Hierdoor kan je met je bedrijf meer betekenis, zin, kortom Significance  geven en de wereld een stukje mooier maken.

Significance: We nemen de tijd om te kijken wat belangrijk is in jouw leven en in jouw bedrijf. Wat het is dat je echt raakt. We bekijken hoe we de dingen die je blij maken op een winstgevende manier op kunnen nemen in je bedrijfsvoering.

Check-up: in enkele sessies bepalen we welke informatie helpt om jouw missie meetbaar en en de meerwaarde van jouw bedrijf stuurbaar te maken. Vervolgens ontwerpt Aagje (in samenspraak met jou) de voor jou best leesbare (zo simpel mogelijke) rapportage, welke focus en houvast geeft om te sturen en zo de juiste stappen vooruit te zetten en jouw missie te behalen! Denk daarbij overigens niet alleen aan rapportages met enkel (financiële) cijfers, maar ook aan rapportages met grafieken en niet financiële cijfers, zoals bijvoorbeeld bezoekersaantallen. 

Herstructurering administratieom het opstellen van rapportages simpel en efficiënt te houden, zorgt Aagje voor een optimale inrichting van uw administratie(s). Voordat we daar aan toekomen, onderzoeken we samen welke cijfers in de toekomst houvast geven om te sturen. Met deze informatie wordt de administratie ingericht, zodat stuurinformatie gemakkelijk gegenereerd kan worden. 

Begrotenbegroten is keuzes maken. Organisaties die bewust bezig zijn met begroten, hebben meer succes omdat ze gericht sturing geven aan de organisatie en weten waarom ze bepaalde keuzes maken. Je krijgt inzicht in wat de investering (in tijd, geld of anderszins) is in de gehele bedrijfsvoering, dus ook in wat het 'kost' en 'opbrengt' om meerwaarde en zingeving te genereren.