Significance - opfris abonnement

Op het moment dat je volop inspiratie en vergezichten hebt over hoe jouw bedrijf in de toekomst geweldige dingen neer gaat zetten, is het gemakkelijk om de aandacht daarbij te houden. Maar als je weer overstapt naar de waan van alledag, dan vervliegt dat gevoel soms snel. Hoe zorg je dan dat in de jaren die volgen tussen de routine door jouw betekenis, jouw Significance in het zicht blijft? Aagje helpt!

Speciaal hiervoor hebben we het Significance Opfris abonnement ontwikkeld. We helpen en inspireren daarmee door een jaarlijkse opfris-sessie. Dit kan op twee manieren: 

* Begroten en rapportage. Jaarlijks hebben we een sessie waarin de begroting voor het komend jaar opgesteld wordt. In deze sessie wordt nagedacht over de begroting van het komend jaar, de keuzes die daarbij gemaakt worden, wat de (on)mogelijkheden zijn en of de keuzes passen bij de vastgestelde missie en visie. Ook wordt het rapportagemodel onder de loep genomen om te kijken of er voldoende op gestuurd wordt.

* Waan van alledag. Voorafgaand aan deze sessie bepalen we samen wat er 'vergeten' is in de waan van alledag, kortom welk onderwerp dat jaar verdient om opgefrist te worden. 

Je kan hier bijvoorbeeld denken aan een vraagstuk op het gebied van financiën, personeel, marketing, of een vraagstuk dat speelt op een bepaalde afdeling.

Aagje zorgt (eventueel in samenwerking met één va haar partners) voor een inspirerende sessie van één of twee dagdelen over dat onderwerp.