Eerst even dit!!

Aagje is in ontwikkeling

Aagje is volop in ontwikkeling en zal in 2020 een andere weg inslaan. Het wat, waarom en hoe van Aagje zijn geformuleerd, er wordt op dit moment nog volop nagedacht over hoe we de site opnieuw gaan inrichten. Omdat we nog aan het kneden zijn, is deze website nog niet geüpdatet en leest u op de overige pagina's van deze site nog de oude informatie over Aagje. 

Binnenkort zal deze site verder aangepast worden aan de nieuwe weg die Aagje in zal slaan en de dienstverlening die daarbij hoort. Het volgende is goed om te weten: Aagje bedient geen nieuwe administratie- en belasting aangifte klanten meer en gaat de focus leggen op het volgende: 

Er staat een schat aan informatie in de administratie, omdat het wettelijk moet. Laten we nu dat laatste bijzinnetje eens weglaten. Dan is de realiteit: er staat een schat aan informatie in de administratie! Als deze financiële informatie wordt ingezet bij het sturen van de organisatie, dan kunnen de beslissingen die u neemt, genomen worden op basis van uw visie èn op de juiste financiële gronden.

Hoe is de structuur van uw administratie? Hoe is uw visie verwerkt in ùw administratie? Kunt u goed sturen op de output die u uit uw administratie krijgt? De nieuwe dienstverlening van Aagje zal draaien om deze vragen. Met behulp van de Aagje-methode wordt uw administratie zodanig ingericht dat het een aanvulling wordt op uw visie. Sterker nog: dat de administratie de visie versterkt! 

Als u nu al nieuwsgierig bent en meer wilt weten, kunt u uiteraard contact opnemen. Ik kan u in een vrijblijvend gesprek verder uitleggen wat de Aagje-methode inhoudt en hoe het u verder kan helpen bij het besturen van uw organisatie.

Wat bijft Aagje doen?

Nieuwsgierig

Aagje blijft nieuwsgierig! Verlangend te weten naar wat jullie bedrijf doet en waar het voor staat. Geïnteresseerd in waarom wat gedaan wordt. Doordat Aagje meedenkt, kunnen belangrijke beslissingen nog beter genomen worden.


Wat gaat Aagje doen?

De Aagje-methode

Er zit meer informatie in een administratie dan gedacht wordt! Wij vinden het zonde om deze informatie niet te gebruiken. Het is juist de kunst het zo te gebruiken dat het meerwaarde krijgt. Aagje helpt u daar graag bij.

Aagje verzorgt het traject van een goede inrichting van uw administratie(s). Voordat we daar aan toekomen,  onderzoeken we samen welke financiële output uit uw boekhouding meerwaarde geeft aan uw (strategische) beslissingen. Denk daarbij nadrukkelijk niet alleen aan maandelijkse cijfers, maar aan bijvoorbeeld bruto marges, liquiditeitsprognoses, voorraadbeheer, etc. De administratie en de output worden zo ingericht, dat u werkbare de output krijgt die niet ongelezen onderin een la verdwijnt.

De Aagje-methode: goed inzicht in de cijfers geeft goede ondersteuning bij bedrijfsvoering en motiveert om weer verder te gaan bij het realiseren van de visie!   

Advies

Vaak hebben bedrijven goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Aagje adviseert op verschillende gebieden bijvoorbeeld:

- bij het meetbaar maken van de visie of 

- door inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties van verschillende alternatieven zullen zijn.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Natuurlijk gaat ondernemen over winst maken. Maar als daarnaast kansen benut worden voor een beter milieu, voor meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij, dan is dat een prachtige combinatie.

Zelf nieuwsgierig geworden?! Ik maak graag kennis in een persoonlijk gesprek.