Algemene Voorwaarden

Aagje Administratie & Advies hanteert bij al haar opdrachten de Algemene Voorwaarden opgesteld door het RB (deAlgemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’)


Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zien op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens, die van uw eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. U vindt de algemene voorwaarden hier.